angel_nastenka: (винни-пух)
[personal profile] angel_nastenka
Російські військові розповідають жителям Новоазовська, що отримали наказ дійти до Одеси. Про це Еспресо.TV повідомив один з жителів Новоазовська, окупованого напередодні російськими військовими.

За словами джерела, російські військові намагаються заспокоїти місцеве населення, запевняючі, що не планують в них стріляти. При цьому вони заявляють, що отримали наказ захопити Маріуполь і далі дійти до Одеси.

Profile

angel_nastenka: (Default)
angel_nastenka

2017

S M T W T F S

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 07:22 am
Powered by Dreamwidth Studios