angel_nastenka: (ладошки)
Вряд ли это тут кому-то пригодится, но раз уж залила для ОФ, оставлю ссылочку - список поступивших в сш 64 в 1 класс 2014-2015 уч.гг.

https://picasaweb.google.com/115559238145143767571/64
angel_nastenka: (ладошки)
Шановні батьки майбутніх першокласників!
День відкритих дверей для батьків з дітьми*
відбудеться 24 березня о 17.00

Правила прийому дітей до 1-их класів на 2014/15 навчальний рік.

1. План комплектування на 2014/15*навчальний рік: 3 класи по 30 учнів

Мова навчання – українська та російська за вибором батьків.?

2. При організації прийому до 1-их класів школа керується інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей до спеціалізованих шкіл.

3. Готовність до школи:
Особиста готовність характеризується такими критеріями:
уміння дитини орієнтуватися в навколишньому світі,
ставлення до школи,
самостійність дитини,
її активність і ініціатива,
розвиток потреби у спілкуванні,
вміння встановити контакти з однолітками і дорослими.

Інтелектуальна готовність дитини до школи включає в себе:
розвиток фонематичного слуху, зорового сприймання, образних уявлень,
розвиток психічних процесів (сприймання, увага, спостережливість, пам’ять, уява),
розвиток розумовий і мовленнєвий.
___________________________

Ласкаво просимо до нашої школи
http://mrvo.od.ua/school/s64/ru/about/accept/

angel_nastenka: (винни-пух)
Потенциальные учителя Ульяны:

Золотарева О.Н., Гилевич Н.В., Склярук Виктория Викторовна
Гилевич Н.В. - русский класс.

http://mrvo.od.ua/school/s64/ru/teachers/teachers/

Гилевич Наталья Васильевна

Золотарёва Ольга Николаевна

Склярук Виктория Викторовна

Profile

angel_nastenka: (Default)
angel_nastenka

2017

S M T W T F S

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 03:54 am
Powered by Dreamwidth Studios